Log ind   |  
Bestyrelsen Minimer

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Svebølle Vandværk a.m.b.a. 
Rosenhaven 38
4470 Svebølle
Tlf.: 5929 3825
Mobil: 2348 7170
E-mail: 
formand@svevand.dk

Svebølle Vandværk
Forside
Driftstatus Minimer

Normal


2016-06-14

Amtech Kalkknuser

Som det fremgår af den information der er landet i postkassen, har vi installeret en kalkknuser på afgangsrøret i vandværket. Den er blevet sat i drift mandag den 13. juni efter at tilladelsen fra Kalundborg Kommune er modtaget.

Vi håber selvfølgelig, at den vil få en positiv indvirkning på forbrugernes hverdag.

Den omdelte informationen med spørgeskema har vi modtaget fra Amtech. For at kunne sammenligne forbrugernes tilbagemeldinger med andre vandværker, som også har installeret Amtechs kalkknuser, er der ikke redigeret i ordlyden.

Vi ser frem til at modtage jeres tilbagemeldinger.

Hvis du ønsker mere information om Amtechs Kalkknuser kan den findes på http://www.kalkknuser.dk

På bestyrelsens vegne

Jørgen-Ole

2016-07-06
Nyeste vandanalyse fra 23. juni kan findes i menuen Vandkvalitet.Forside Minimer
Svebølle Vandværk
Den 15. oktober 1937 blev der på Afholdshotellet holdt stiftende generalforsamling for Interessentskabet Svebølle Stationsby Vandværk. Der var mødt 10 interessenter. Murermester Phillip Nielsen blev på bestyrelsesmødet den 19. oktober valgt til formand. Den 27. oktober blev der skrevet kontrakt med firmaet Hartmann Hjort om udbygning af vandværket.

Desværre fremgår det ikke af protokollen, hvornår vandværket sættes i drift. Men en gang først på sommeren 1938 er et sikkert et godt gæt, for den 8. juni vedtages det på bestyrelsesmødet at ansætte Mejerist Sørensen som passer ved vandværket.

Copyright Rambøll Danmark A/S