Log ind   |  
Kontakt Minimer


Sådan kommer du i kontakt

Svebølle Vandværk a.m.b.a. 
Rosenhaven 38
4470 Svebølle
Tlf.: 5929 3825
Mobil: 2348 7170
E-mail: 
formand@svevand.dk

Driftstatus Minimer

Normal

2017-06-08 kl. 15:10

Grundet midlertidig omlægning af vandforsyningen til dele af Frederiksberg i forbindelse med kloakeringen kan der i
morgen fredag den 09. juni forventes afbrydelse af forsyningen til ejendommene på den østlige side gældende fra
nr. 2 til nr. 40 samt nr. 55 fra kl. 08.00 til kl. 12.00

Vi har først her til eftermiddag fået meddelsen, så vi håber på forbrugernes forståelse og tålmodighed.

Med venlig hilsen

Jørgen-OleSe nyeste vandanalyse her.Forside Minimer

SVEBØLLE VANDVÆRK A.M.B.A.

 

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

til afholdelse

 

torsdag den 29. juni 2017 kl. 19.00

i SBI’s Klubhus, ved Svebølle Hallen, Højvangen 10, 4470 Svebølle.

 

 

Bestyrelsen for Svebølle Vandværk indkalder til en yderligere ekstraordinær generalforsamling med henblik på endeligt at bekræfte den beslutning, der blev truffet på den ekstraordinære generalforsamling den 7. juni 2017. På generalforsamlingen den 7. juni 2017 blev det med stort flertal besluttet at indgå en endelig aftale med Kalundborg Vandforsyning A/S om overdragelse af Svebølle Vandværk.

 

I henhold til vandværkets vedtægter skal mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer være til stede, og mindst 2/3 af disse skal stemme for forslaget for at det kunne vedtages på den første ekstraordinære generalforsamling. Fremmødet af stemmeberettigede medlemmer var ikke tilstrækkeligt til endeligt at vedtage beslutningen den 7. juni 2017. Nærværende generalforsamling er derfor nødvendig for endeligt at bekræfte beslutning om indgåelse af overdragelsesaftale med Kalundborg Forsyning A/S.

 

Den ekstraordinære generalforsamling har følgende

 

DAGSORDEN

 

 1. Valg af dirigent og referent

 2. Forslag:                  

   

  • Samtlige aktiver og passiver vedr. Svebølle Vandværk overdrages til Kalundborg Vandforsyning.

  • Kalundborg Vandforsyning overtager samtlige anlæg fra Svebølle Vandværk samt forpligtelser over for brugerne, som er knyttet til Svebølle Vandværk.

  • Svebølle Vandværk skal ikke betale et anlægsbidrag til Kalundborg Vandforsyning.

  • Kalundborg Vandforsyning fastholder i 5 år over for brugerne den nuværende takststruktur, som forefindes i Svebølle Vandværk.

  • Overdragelsen af Svebølle Vandværk sker med virkning fra den 1. januar 2018.

  • Kalundborg Vandforsyning overtager allerede fra den 1. september 2017 driften af Svebølle Vandværk.

    

   Alle er velkommen til at møde op til generalforsamlingen, men det er ikke nødvendigt med et stort fremmøde, da generalforsamlingens dagsorden alene vil være endelig vedtagelse af de forslag, som er behandlet på den ekstraordinære generalforsamling den 7. juni 2017, som nu kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede, jf. vandværkets vedtægter § 8. Der vil ikke blive behandlet andre emner på generalforsamlingen.

    

   Med venlig hilsen

    

    

   Bestyrelsen for Svebølle Vandværk

    

    

    

    

             Copyright Rambøll Danmark A/S